Wilfredo Arias

Met zijn werk is Wilfredo Arias (New York) zeker schatplichtig aan kunstenaars als Polke, Tapies en Twombly. Hij ontwikkelde echter wel degelijk een eigen, herkenbare stijl. “Ik ben altijd op zoek naar een bron van inspiratie in het dagelijks leven; een infuus, een litteken, een spleet, iets,” aldus Arias. De stedelijke dynamiek is in zijn werk onmiskenbaar aanwezig. Geweld vormt een belangrijk onderliggend element; altijd impliciet, nooit uitgesproken.

Reynaert heeft tien werken van Arias in collectie. Hieronder een selectie.